İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Control-M
 3. Workload Automation ve Job Oluşturma | Control-m #1

Workload Automation ve Job Oluşturma | Control-m #1

Control-M

Bu yazıda Control-M Workload Automation bölümüne nasıl erişileceği anlatılacaktır. Ayrıca arayüz üzerindeki bölgeler de gösterilecektir.

Control-M Workload Automation’ın çoklu kullanıcı desteği bulunmaktadır. Bu şekilde performansa olumsuz etki edebilmektedir. Performans sorunları sistemde değişiklikler yapılarak çözümlenebilir. BMC login olunurken herkesin benzersiz kullanıcı adı ve şifre ile login olmasını önermektedir.

Direkt administrator ya da paylaşılan hesaplar kullanımını önerilmemektedir. Ancak bu bir zorunluluk değildir.  Yeni environmentlar tanımlayabilir, onlarla login olabiliriz. Environment tanımlamak bizi her seferinde user, server ve port belirtmekten kurtarır, otomatik login sistemi sağlar. Environement oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Control-M Workload Automation 9.0.00 User Guide incelenebilir.

Workload Automation

Workload Automation mimari olarak birden fazla user’ı destekleyecek şekildedir. Bu fazla user kullanımı performansı negatif şekilde etkilememektedir. Adminler genelde sistemde çok user varsa ve aynı anda erişim söz konusuysa, değiştirmeler yapmalıdır.

Ana menüler

Planning: Job tanımları yaratmak ve yönetmek içindir. Job oluşturmamıza imkan tanıyan özellikleri içerisinde barındırır.
Monitoring: Viewpointlere erişebilmek ve onların yönetebilmek için gerekli özellikleri içerir. Jobların durumları ile ilgili feedbackler, alertler ve diğer araçlara kolayca ulaşmamızı sağlayarak jobların düzgün çalışıp çalışmadıklarını gözlemlememize olanak verir.
History: Geçmişte çalışmış jobların datalarını görüntüleyebilir, böylece batch ortamında neler olduğunu anlayabiliriz.
Forecast: Erişimi için Control-M Forecast kurulu olmalıdır. İleride çalışacak joblar ve bu jobların çalışacağı ortamlda yaratacağı etkiler gözlemlenebilir.
Tools: Ortamın kolayca yönetilmesi için araçlar sağlar.
News: BMC software medya içeriklerine erişim sağlar.

Pencere Yapısı

Ribbon: Üst menüler. Job eklenen kısım ve sağa doğru olan tüm menüler + en üstteki 4 5 menü
Treepane : Sol taraf. Klasörler ve joblar listelenir. Hiyerarşik görünüm sağlanır.
FlowDiagram : Ekranın ortası. Herşeyin önümüzde olduğu yer.
Properties : Seçilen objenin özelliklerini gösterir. Eğer obje aktif bir job ise job ile ilgili analiz bilgileri de gözükecektir.
ResultPane: Sonuçların gösterildiği kısımdır.(Aşağı kısım) Bu kısım akış diyagramını takip etmek için kullanılabilir. Genel bir ağ görünümü sunar.

Not: En üstteki menülerden yapılan işlemler genelde fareyle sağ klik yapılarakda yapılabilir.Tree pane yapısı bir workspace ya da viewpointteki işleri tree yapısı şekilde kolayca takip edebilmemizi sağlayan yapıdır.

Workspace : Jobların tanımlamalarının, ayarlamalarının yapıldığı yerdir. Planning domain ile ilişkilidir.

Workspace Propertileri : General, Scheduling, Prerequisikies, Actions

ViewPoint: Schedule EDİLMİŞ jobların görünümlerini barındırır. Bir işin durumunu rahatlıkla görebiliriz. Viewpoint ve workspace üzerinde sağ tıkladığımızda gelen seçenekler farklı olacaktır.

Viewpoint Proporties : Synopsis, Walking, Info, Scripts, Log, Belongs To, Output, Statistics, Decumentation

CREATE JOB WORKFLOW

Bir Workscape oluştururken, açarken veya load ederken Blank Workspace, My work, Unassigned Work, Load Folders and Jobs, Orther Work seçenekleri mevcuttur.

Ekranda birden fazla workspace aynı anda açık olabilir.

Job palettinden job oluşturulabilir. Kopyala – Yapıştır ile aynı tipten joblar oluşturulabilir. Job palettinde 1 Job’a tıklayıp sonra goldera tıklarsak da oluşacaktır.

Control-M’e iki file tipi ile joblar import edilebilir.

 • XML
 • Unix Crontob File

İmport işleminde joblar ve folderların geçerlilikleri kontrol edilir. Eğer confcict olursa job definationların şeçili Control-M servera atanması gerekir. Local files bir grup ilişkili job oluştururken çok kullanılan yöntemlerdendir. Jobları local dosyalara kaydetmek zorunlu değildir. Joblar bir kere oluşturulup upload edildikten sonra eğer değişiklik yapılması gerekirse bu DB üzerinden halledeilir. Local dosya kullanılmaz.

Workload Automation Proporties Penceresi

 • Folder özellikleri
 • Job genel özellikleri
 • Job’un çalışması gereken zamanla ilgili scheduling parametreleri
 • Job’un kullanılacağı kaynaklar ( resources ) ve durumlar ( conditions )
 • Job’a atanması gereken post-processing actionlar

Gibi bölümler gözükür ve bir Job’un detail viewine girildiğinde modify edilebilir.

Job’lar Active Enviroment’a Nasıl Ekleniyor?

Job definationları kurulduğunda, bunlar Job definations Database’de saklanır. Bu DB Control-M Server DB’nin bir parçasıdır. Job definationlar değiştirilmedikleri yada silinmedikleri sürece Job Defination DB’de aynen kalırlar.

Job’un scheduling kriterleri karşılanıp order edilinceye kadar job defination DB’deki bilgiler Active Jobs Database’e kopyalanmaz.  Job Order edildiğinde Job Definationın bir kopyası Active Jobs DB’ye eklenir. Burada Job Submit edilip çalıştırılır. Job’lar Active Jobs DB’ye otomatik veya manuel olarak gönderilir. Otomatik gönderildiğinde scheduling criteria’ya göre çalışacaktır. Manual olarak gönderildiğinde criteria ignore edilebilir.

View Schedule seçeneği bize schedulemızı grafiksel olarak gösterir.  Ancak Control-M Forecast’ın kurulması gerekmektedir.
Specific Dates seçeneğinde Limit 12 gündür. En fazla 12 gün seçilebilir. Fakat benim denemelerinde bunun daha fazla gün seçilebildiğiğni gördüm. Format Ay / Gün  şeklindedir.

Job’un çalışması için Dbde kayıtlı olması yeterlidir. New-Day Procedure’de mutlaka çalışlacaktır. Calendarlar diğer scheduling parametrelerini overide eder. (Specific Calendars)

Calendars

Local yada global olabilir.

 • Local : Tek bir Control-M server’a özel olarak çalışır.
 • Global : İgili enviromenttaki tüm serverlara erişebilir.

Calendars Çeşitleri;

Regular : Normal Calendar
Relative : Sadece z/OS için. Calendarda olmayan günler bile schedule edilebilir.
Periodic : Takvimi çalışma periyotlarına göre böler. Stardar 12 ay biiçiminde değilde istediğimiz biçimde gözükür.
Rule-Based : Belirtilmiş yıllardan bağımsız olarak scheduling kriterini tanımlamak için kurallar (rules) kullanırlır.

Takvimler içinde bunları söyleyebiliriz. Umarım Workload Automation konusunda genel bir bakış olmuştur. Diğer Control-M yazılarımızı kategorimizden takip edebilirsiniz.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Sistem ve Network uzmanı. Borderlands hayranı.

Yorum Yap