İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Control-M
  3. AFT ve BIM | Control-M #6

AFT ve BIM | Control-M #6

Control-M-AFT ve BIM

Bu yazımızda sizlere Advanced File Transfer  (AFT) ve Batch Impact Manager (BIM) anlatacağım. Yazıya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda görüyorum. Günümüzde AFT kullanan şirketlerin sayısı git gide azalmaktadır. Onun yerine gelişmiş sürüm olan MFT kullanmaktadırlar. Fakat burada anlatacağımız MFT’nin temelleri niteliğindedir.

Advanced File Transfer

EM: Job’un durumunu gösterir.

Server: Job’u schedule eder.

Agent: Job’u çalıştırır.

AFT: Agent’a kurulu bir plugin’dir. FTP sunucular ile iletişim kurmayı ve dosya alışverişini sağlar.  Bu işi iki FTP server arasında yada Local Makinanın uzaktaki bir Makina yada FTP serever arasında olabilir.

AFT, FTP Client fonksiyonlarını içerisinde barındırır. Local dosya sisteminde dosya okuma ve yazma işlemini handle edebilir. AFT’nin çalışabilmesi için FTP accountlar tanımlanmış olmalıdır. FTP joblar çalışırken account infoyu kullnacaktır.

  • AFT ayarlanırken hangi Control-M user/user kullanacağı belirlenir. Buna Conneciton Profile denir.
  • PGP kullanılarak dosyaların şifreli olarak transfer edilmesi sağlanabilir.

Batch Impact Manager (BIM)

Kritik iş akışlarını izlememize olanak veren Add-on’dur. Yüzlerce Job’u monitor etmek yerine onları tek bir servis olarak monitor etmemize olanak verir. BIM olmadan JOB’larımızın ne kadar süreceğini, gecikmeleri kendimiz hesaplamak zorunda kalırız. BIM ile bu hesaplar otomatik yapılır.

BIM Job’ları tanımlamadan önce en kritik olan job yada joblarımızı iyi seçmemiz gerekir. Diğer Job tipleri gibi BIM joblarıyla da notification’lar yapılabilir. BIM joblarında belirli varsayımlar bulunur.

  1. External Conditions: Bir Job’un çalışması için dışarıda (Job’un harici diğer JOB ya da servislerde) oluşması gereken durumlardır. BIM default olarak bu conditionların oluştuğunu varsaymaktadır. Bu yüzden bir JOB BIM’e göre ortalama zamanda çalışacaktır.
  2. Confrim Jobs: Servis içerisinde confirm bekleyen JOB’lar olabilir. BIM’e göre default olarak confrim bekleyen JOB’lar confrim edilmemiştir. Bu yüzden Job’larımızı buna göre ayarlamalıyız.
  3. Not OK Jobs: Bir Job’un Not OK olması tüm serviste bir sıkıntı olduğu anlamına gelmez. Sadece ilgili JOB için en geç çalışma zamanına erişilmiş demektir ve bu durumda bir alert gönderilebilir. BIM’e göre default olarak Not OK biten Job’lar bittikleri anda Rerun edilir.
  4. Jobs With No Statistics: Eğer bir JOB servise yeni konmuşsa (ilk defa çalışacaksa) bir istatistiği olmayacaktır. Bu durumda;

Avarage Run Time: 5 dk

Avarage Start Time : New Day Time

Olarak varsayılır. Bu durum potansiyel servisi etkileyebilir.

BIM için lisanslama gerekmektedir. EPD’den indirilir. EM hosta kurulur. Orada konfigürasyonu yapılır. Sonra Job tanımlanır.

  • Eğer ortamda Birden fazla GUI Server varsa BIM Server’a GUI Server’lardan Birini göstermemiz gerekir.

BIM Server GUI  Server’a bağlanarak ViewPoint’deki tüm jobları alır. BIM Server ile tüm Control-M Serverlardaki tüm BIM joblarını görebiliriz. Eğer Webserver kuruluysa servisleri web üzerinden görebiliriz. Default portu 18080’dir. Eğer EM Client kurulu değilse servisleri görmek için kullanılır. Kullanımı için bir web user gerekir.

BIM Server’ı email yoluyla aler göndermek için kullanmak istersek System Parameters’dan EmailSender ve EmailServer parametrelerini ayalamamız gerekir. BIM dakikada bir servisin çalışmasını hesaplar. Service Assumptions kısmından servisin durumu, ne kadar süreceği, görüntülenebilir. BIM Server, hesaplamalarını kendi default ayarlarına göre yapacaktır.

Eğer istersek rule tanımlayabiliriz. Böylelikle BIM Server hesaplamalarını yaparken rule/rulelarımızı da hesaba katarak gerçekçi bir hesap ortaya koyar. Service Report’dan da farklı bir görünüm ile servisimizi gözlemleyebiliriz.

BIM Report Görünümleri

Critical Path: Servis içerisinde çalışması gereken Job’ların en kısa ne kadar sürede çalışabileceğini ortaya koyar. Böylece servisin çalışıp çalışamayacağını, çalışmayacaksa ne kadar gecikeceğini görmüş olruz. Job’ların servisin çalışma zamanını ne kadar etkileyeceklerini görmüş oluruz.

Filter Critical Path: Job’ları ViewPoint üzerinde yeniden konumlar. Böylece en kritik Job’ları daha rahat görürüz.

BIM bir real-time servis değildir. Ne kadar çok Job eklenirse o kadar çok hesaplama yapacak demektir. Ayrıca gecikmeleri hesaplayamaz. Hesaplama işleminin bittiği vakit, servisin çalışmasının tamamıyla bittiği vakittir.

Critical Path, aralarında en kısa zaman boşluğunun olduğu joblardan oluşan Path’dir.

Update Deadline : Eğer bir bildiğimiz varsa servisin bitiiş zamanını elle belirleyebiliriz.

Eğer EM Client kurulu değilse Web Server’dan yada Self Service üzerinden BIM joblarımızı görüntüleyebiliriz.

AFT ve BIM konusunda notlarımız bu kadar. Bir sonraki Control-M yazısında görüşmek üzere. Diğer Control-M yazılarımız için tıklayabilirsiniz.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Sistem ve Network uzmanı. Borderlands hayranı.

Yorum Yap